Aktuality

Instagram

Galerie našich nejnovějších fotografií

Otevírací doba

Letní otevírací doba (květen–září)

Po–Pá 8:00–21:00
So 9:00–18:00
Ne 9:00–21:00

Zimní otevírací doba (říjen–duben)

Po–Pá 8:00–22:00
So 9:00–18:00
Ne 9:00–21:00

Tenis

Areál tvoří dvě nafukovací haly (5 dvorců s umělým povrchem). V letních měsících jsou k dispozici tři dvorce odkrýté a dva zůstávaji zakryté, které je možno využít v případě nepříznivého počasí.

V případě vašeho zájmu vám zorganizujeme a vytvoříme turnaj nebo akci dle vaší představy. K dispozici je budova s možností ubytování a občerstvení. Taktéž byla dokončena výstavba zimní zahrady pro větší komfort našich klientů.

Ceny vizte v Ceníku.

Badminton

Naše badmintonová hala je v provozu celoročně a k dispozici je 5 dvorců.

Přijďte si i vy vyzkoušet tento velice populární a dynamický sport. V naší klubovně je možnost zapůjčení badmintonové rakety na vratnou zálohu 500 Kč.

Ceny vizte v Ceníku.

Adventure golf

Sportovní přátelé, všechny vás srdečně zveme na hru na našem nově vybudovaném 9-jamkovém hřišti.

Ceny vizte v Ceníku.

Pravidla Adventure golfu

 1. Hřiště tvoří 9 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte, prosím, pořadí jamek. Jamky jsou propojeny kamennými chodníčky, které Vás navedou k další jamce v pořadí.
 2. Adventure golf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky jsou 4 hráči.
 3. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí.
 4. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.
 5. Hra na jamce začíná v prostoru před cihlovými mantinely, kde si můžete míček na umělou trávu libovolně umístit.
 6. Pokud míček při hře opustí dráhu, je navrácen zpět v místě, ve kterém dráhu opustil, a hráč si připočítá jeden trestný bod. V tomto případě si hráč může posunout míček kolmo od cihlového mantinelu na vzdálenost 15cm.
 7. V případě, že míček skončí v písečné překážce, může hráč pokračovat z této překážky (bez trestného bodu) nebo si může míček umístit na vzdálenost 15cm od kraje překážky, a to v místě, kudy byl do překážky zahrán, ale připočte si jeden trestný úder.
 8. Pokud míček skončí u cihlového mantinelu nebo u některé z přírodních překážek (kamenů, palisád), je překládán kolmo od mantinelu nebo překážky na vzdálenost 15cm bez ztráty bodu.
 9. Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se hráči nepodaří dopravit míček do jamky na šest úderů, zapíše si do tabulky 7 a v příštím kole pokračuje na další jamku.

Provozní řád

 • Každý návštěvník adventure golfu je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.
 • Na hrací ploše se nachází 9 drah s jamkami. Hráči jsou povinni dodržovat pořadí jednotlivých drah od 1 do 9.
 • Dráhy adventure golfu jsou pokryté umělou trávou, po které mají hráči dovoleno chodit. Prosíme, vstupujte na dráhu pouze v čisté obuvi.
 • Pohyb po celém areálu je na vlastní nebezpečí.
 • Vstup na hrací plochu je povolen hráčům od 3 let. Děti do 6 let smí na hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby. V průběhu celé hry rodiče za své děti plně zodpovídají.
 • Na hřiště je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu.
 • V prostorách hřiště je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje. Pro občerstvení, prosíme, využijte naší klubovnu.
 • Hráči jsou povinni dodržovat pravidla a dbát zvýšené opatrnosti.
 • V případě porušení provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo ukončit předčasně hru bez nároku na vrácení vstupného.

Beach volejbal

Náš beach volejbalový areál nabízí 4 venkovní a 4 halové dvorce. Využijte možnosti si zahrát beach volejbal i v zimních měsících (nabízíme jako jediní ve východních Čechách).

Ceny vizte v Ceníku.

Provozní řád

 1. Každý návštěvník sportovního areálu TCV PARDUBICE na adrese Brožíkova 550, je povinen se seznámit s tímto provozním řádem.
 2. Areál je v provozu dle otevírací doby uvedené na webových stránkách areálu www.tcv.cz. Sportoviště je třeba opustit 30 minut před jejím koncem.
 3. Vstup na jednotlivá sportoviště je možný jen s platnou rezervací na dané sportoviště. Před vstupem na sportoviště je uživatel povinen ohlásit příchod na recepci areálu TCV PARDUBICE. Uživatel se identifikuje jménem a příjmením a oznámí recepční vybrané sportoviště.
 4. Před začátkem hry uhradí hrací poplatek.
 5. Pohyb osob mladších 12 let bez dozoru dospělé osoby je v prostorách areálu zakázán.
 6. Využívat sportoviště smí pouze osoby splňující všechny tyto body:
  1. osoby starší 18 let nebo děti starší 3 let, a to pod dohledem osoby starší 18 let, která je za dítě zodpovědná,
  2. osoby netrpící žádnou závažnou chorobou (zejména srdeční či oběhovou), nebo pouze se svolením svého lékaře,
  3. osoby obeznámené s technikou sportování (návštěvníci tenisových, badmintonových kurtů a adventure golfu).
 7. Vstup do vnitřních prostor areálu a na vnitřní sportoviště je povolen pouze v čisté a kvalitní sálové obuvi a ve vhodném čistém sportovním oblečení. Je přísně zakázáno sportovat naboso nebo v nevhodné obuvi.
 8. Osoba využívající KURTY (tenisové vnitřní i venkovní, badmintonové) může na kurt vstoupit nejdříve 3 minuty před začátkem své rezervované hodiny, nesmí však v takovém případě zasáhnout do hry osob, kteří užívají kurt v danou chvíli. Zahájit hru je možné přesně na začátku rezervovaného času. Opustit kurt je nutné přesně s koncem rezervace. Na venkovních kurtech je nutné 5 minut před skončením rezervace zahájit úklid dvorce, aby byl dvorec včas připraven pro další hru. Tenisový dvorec antukový se uklízí nejprve hrablem, pak sítí. Dvorec s umělým povrchem kartáčovým hrablem.
 9. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ je určeno pro děti od 3 do 14 let. Děti mohou vstupovat na dětské hřiště pouze pod dozorem dospělé osoby. Vstup na dětské hřiště je na vlastní nebezpečí.
 10. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů mimo prostor uzamčené šatní skříňky je na vlastní riziko. Do areálu by se neměly vnášet žádné cennosti, větší obnosy peněz a drahá elektronická zařízení. Provozovatel za tyto cenné věci neodpovídá.
 11. Návštěvníci jsou povinni se před opuštěním prostor areálu řádně odhlásit na recepci a vrátit klíče od šatní skříně, popřípadě zapůjčené náčiní.
 12. Ve vnitřních prostorách areálu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Obsluha areálu má právo manipulovat s ohněm.. Ve venkovních prostorách areálu je kouření povoleno pouze na vyhrazených místech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup na sportoviště zakázán.
 13. V celém areálu platí zákaz konzumace jídel na sportovištích. Pití je dovoleno nosit pouze v uzavíratelných lahvích.
 14. V celém areálu platí zákaz jízdy na kole, s výjimkou přímého příjezdu od brány areálu ke stojanům na jízdní kola a výjezdu při opuštění areálu.
 15. Návštěvník přítomný ve sportovním areálu neruší ostatní při sportovních aktivitách a cvičeních, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
 16. Provozovatel či obsluha recepce areálu nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru areálu. Úklid je prováděn 1x denně mytím podlahy a luxováním v celém komplexu. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko desinfekčním prostředkem.
 17. Sportovci a cvičenci jsou odpovědní za své chování a dodržování pravidel, za ochranu majetku svého i majetku provozovatele areálu, a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit na recepci sportovního centra.
 18. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech sportovců do prostoru areálu.
 19. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
 20. Provozovatel nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti s provozováním daného sportu nebo cvičení.
 21. Prostor areálu je monitorován kamerami z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. Ke kamerám má přístup pouze provozovatel.
 22. Při výpadku elektrického proudu jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny Provozovatele.
 23. Návštěvník nedodržující provozní řád může být z areálu vykázán.
 24. Tento provozní řád areálu TCV PARDUBICE je platný od 1.09.2020.

Ceníky

V NAŠEM SPORTOVNÍM CENTRU NEPŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Ubytování

2-lůžkový pokoj
1 osoba  1050 Kč/noc
2 osoby  1450 Kč/noc
3-lůžkový pokoj
1 osoba 1200 Kč/noc    
2 osoby 1450 Kč/noc  
3 osoby 1800 Kč/noc  
4-lůžkový pokoj  
1 osoba 1400 Kč/noc
2 osoby 1700 Kč/noc
3 osoby 2100 Kč/noc
4 osoby 2600 Kč/noc

 

 

Tenis

Léto (venkovní dvorce, umělý povrch)

                                          Jednotlivý vstup Předplatné
Dopoledne (do 12:00)* 220 Kč/hod  
Odpoledne (od 12:00) 250 Kč/hod  

Hala v letním období po celý den 300 Kč/hod.

* Důchodci (65 let a více po předložení občanského průkazu) hrají za akční cenu 200 Kč.

 

Zima (krytá hala, umělý povrch)

  Jednotlivý vstup Předplatné
Dopoledne (do 13:00)* 400 Kč/hod 350 Kč/hod
Odpoledne (od 13:00) 550 Kč/hod 450 Kč/hod
Sobota a neděle (celodenně) 450 Kč/hod 400 Kč/hod

Zimní sezóna od 2.10.2023

* Důchodci (65 let a více po předložení občanského průkazu) a studenti (15-26 let po předložení studentského průkazu) hrají za akční cenu 350 Kč.

V sobotu je v provozu pouze menší dvoukurtová hala.

 

Badminton

Léto

  Jednotlivý vstup Vstup na permanentku
Celodenní provoz   200 Kč/hod  

 

Zima

  Jednotlivý vstup Vstup na permanentku
Pondělí–Neděle      300 Kč/hod  250 Kč/hod* nebo 280 Kč/hod**

*   Permanentka v hodnotě  7000 Kč 

** Permanentka v hodnotě  4200 Kč 

Informace o provozu haly vám budou sděleny na recepci.

Zimní sezóna od 2.10.2023

 

Adventure golf - Léto

Kategorie Vstupné za 1 hodinu hry Každých započatých 15 min
Dospělí 120 Kč 30 Kč
Děti do 6ti let   zdarma zdarma
Děti  7–15 let   80 Kč 20 Kč
Studenti 100 Kč (studentský průkaz) 25 Kč
Senioři 100 Kč (nad 60 let) 25 Kč
Rodina 360 Kč (2 dospělí a 2 děti) 90 Kč

Permanentní vstupenky

10 her dospělí 1000 Kč
10 her studenti a senioři   900 Kč
10 her děti   750 Kč

Roční hrací karta

Dvanáct měsíců, nepřenosná, neomezený počet vstupů, vyjma turnajů

Dospělí 5000 Kč
Studenti a senioři 4000 Kč
Děti 3000 Kč

Patovací hůl a míček Vám rádi zapůjčíme zdarma na vratnou zálohu.

REZERVACE KURTŮ A UBYTOVÁNÍ PROVÁDÍME POUZE PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ!

Ubytování

Nabízíme nekolik druhů pokojů:

 • 1× dvoulůžkový pokoj
 • 1× třílůžkový pokoj
 • 1× čtyřlůžkový pokoj

Rezervace přijímáme pouze po telefonické domluvě na čísle: +420 736 651 156.

Všechny pokoje mají k dispozici televizi, lednici, rychlovarnou konvici a zdarma připojení k internetu. Dále je k dispozici také hlídané parkoviště pro váš vůz a možnost dokoupení snídaně.